Aanvragen

Werkwijze en voorwaarden aanvragen voedselpakket
De aanvragen voor een voedselpakket worden in principe alleen gedaan door o.a. maatschappelijk werk, sociale raadslieden, bureau schuldhulpverlening, diaconie van een kerk enz. Personen kunnen zich in principe niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn, dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt en om er voor te zorgen dat de pakketten bij de echte noodgevallen terechtkomen.

Zie onder Klantenbegeleiding voor een uitgebreide lijst met instanties.

Er zijn door Voedselbanken Nederland criteria opgesteld.
In principe wordt de ondersteuning slechts voor een beperkte tijd geboden (max. 3 jaar).

Aanvraagformulier
Door het grote aantal aanvragen voldoet handmatige invoer en registratie van cliënten niet meer. Daarom vragen wij de aanvragende instanties het door Voedselbanken Nederland ontwikkelde intakeformulier te gebruiken dat volledig ingevuld moet worden. Zonder dit formulier kan de cliënt niet in behandeling worden genomen.
Het formulier is hier te downloaden: Aanvraagformulier-versie 04 – 2015

Invulinstructie
* Met de “Tab” knop kunt u door de grijze, in te vullen velden, springen.
* Door met de cursor op het rode driehoekje te gaan staan, krijgt u een toelichting voor het
desbetreffende veld.
* Bij de keuze van b.v. ‘m/v’, op het veld gaan staan en m of v typen.

Het formulier (Excel-document) kan ingevuld en per e-mail verstuurd worden naar: registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Begeleiding
Eveneens wordt gevraagd om uw cliënt te blijven volgen in zijn/haar situatie omdat wij eveneens een controlesysteem hebben ingevoerd, waarbij wij de aanvragende instanties vragen ieder half jaar te toetsen, of de cliënt nog aan de criteria voldoet om gebruik te maken van de Voedselbank. Helaas noopt de realiteit ons hierin strikt te zijn omdat het aanbod van producten steeds meer problemen oplevert en het aantal cliënten toe neemt.

Gegevens Voedselbank Haaglanden voor voedselpakketaanvragen
Mailadres: registratie@voedselbankhaaglanden.nl
Voor telefonische informatie:
06-10 94 40 95 van ma t/m do van 10.00 – 12.00 uur.