Aanvragen

Werkwijze aanvragen voedselpakket in Zoetermeer

Alle nieuwe aanvragen van Zoetermeerse burgers voor een pakket komen binnen op 1 punt. Daar wordt vastgesteld of wordt voldaan aan de criteria. Als dit het geval is wordt de aanvraag doorgestuurd naar het uitdeelpunt dat het dichtst bij is. Vanuit dit uitdeelpunt wordt contact opgenomen met de betrokkene(n) over het moment waarop en waar een pakket klaar staat.

Het uitgangspunt bij alle aanvragen is dat er een hulp instantie (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, bewindvoerder, etc.) betrokken is – uit Zoetermeer en/of omgeving – bij de speciale situatie waarin een aanvrager terecht is gekomen. Op deze manier kan er door deze instantie actief meegewerkt worden om weer onafhankelijk van de Voedselbank te worden. Een aanvraag voor een voedselpakket kan daarom alleen lopen via een van deze instanties.
Zie onder Klantenbegeleiding voor een uitgebreide lijst met instanties.

Elke 6 maanden wordt in een persoonlijk gesprek met de cliƫnten vastgesteld of er nog steeds wordt voldaan aan de criteria en wordt gelijk besproken wat er gedaan wordt om uit de afhankelijke positie van de Voedselbank te komen.

Aanvragen van een voedselpakket
Als u voldoet aan de landelijke criteria voor een voedselpakket (zie onder ‘Criteria’),
neem dan alleen via een van de (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, bewindvoerder, etc.) instanties contact op met: Voedselbank Steunpunt Zoetermeer, Coƶrdinatie Intake: Mevr. N. Hoogeveen: mailadres: OHZ84@hotmail.com ; telefoon: 079 – 3515558.

Voor het downloaden van het in te vullen formulier:
Aanvraagformulier VB Uitdeelpunten Zoetermeer – 17 maart 2015 – Excel
Aanvraagformulier VB Uitdeelpunten Zoetermeer – 17 maart 2015 – PDF