In Zoetermeer worden (potentiële) klanten altijd ondersteund door een hulpverlenende instantie zoals:

Stichting Mensen in de minima (MiM): www.stichtingmim.nl
      
O
peningstijden en procedures in Meerzicht en Oosterheem:

       Meerzicht: inloopspreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00
      
Uiterwaard 27, 2716 VB Zoetermeer, 079-3163293

       Oosterheem: Hier moet u vooraf een afspraak maken door middel van een mail aan
       oosterheem@stichtingmim.nl of  SMS of WhatsApp 06 53883757
       Oosterheemplein 198, 2721 NB Zoetermeer

 

InZet: Centraal tel. nummer: 079 88 87 770

       Inlooplocatie per wijk (open van 9 - 5 uur)
       Buytenweg/de Leyens:    C
esár Franckrode 64,  tel. 079 888 74 74        
       Centrum:                           
Rakkersveld 253,         tel. 079 888 55 50

       Meerzicht:                          Uiterwaard 21,             tel. 079 322 94 53

       Noordhove / Seghwaert: Petuniatuin 7a,            tel. 088-023 42 71
      
Oosterheem:                    
Zanzibarplein 5,           tel. 088-023 42 73       

       Rokkeveen:                        Nathaliegang 79,         tel. 088-023 42 72       

Humanitas ; tel. 06 8388 9734; mail: thuisadministratie@humanitaszoetermeer.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk; tel. 088 900 4000

Fonteynenburg (begeleid wonen); 079  320 3553
Jeugdformaat;
Tel.: 088 352 0000; E-mail: info@jeugdformaat.nl; Whatsapp: 06  4676 4066

Werkplein ( =vroeger arbeidsbureau); tel. 079 14 079
Leger des Heils;
Wijkcoaches;
Kwadraad is op werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00 uur op T 088 900 4000.

Diaconieën verschillende kerken
St Leergeld;
079 316 23 84

Ouderenadvies  (= Palet Welzijn); kijk op de website: aanwezig in 6 wijken in Zoetermeer
Vluchtelingenwerk; https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal
LIMOR; tel.
085 485 6000

Stichting Piëzo; kijk op de website; aanwezig in 6 wijken in Zoetermeer
Vierstroom thuiszorg; tel.
088 400 3200

Brijder verslavingszorg; tel. 088 358 2000
Parnassia; tel. 088 357 63 64

IMPEGNO, budgetbeheer
Schuldhulpmaatje Zoetermeer; tel. 06 3940 5015
     schuldhulpmaatje.nl
        (voor algemene informatie)

     uitdeschulden.nu              (voor hulpvragers)

     geldfit.nl                               (voor voorkomen van geldproblemen)
    
moneyfit.nl                          (voor jongeren met geldvragen)

     eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen)

 


 

 

 

 

 

Contact Zoetermeer

J. de Jager

jstdejager@gmail.com
06 1626 1446

 

Aanbieden voedsel:
R. Spaan
vbz.transport@gmail.com
06 5120 9545

Registratie VB Haaglanden

06 5181 6040
registratie@voedselbankhaaglanden.nl

www.voedselbankhaaglanden.nl

Contact Den Haag

Algemeen en Klantregistratie:    06 5181 6040

Dagcoördinatoren:                         06 5183 9377
Afdeling Personeelszaken:           06 5185 1631