U zoekt ondersteuning van de Voedselbank?

(voor crisissituaties zie onder aan deze pagina onder 'voedselbonnen')

Welkom!
Als u op dit moment ondersteuning zoekt van de Voedselbank, lees dan gewoon door: we zijn er juist voor u!
Met de hulp van heel veel gemotiveerde bedrijven en vrijwilligers is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, elke week een voedselpakket te krijgen. Zo kunnen we mensen die het nodig hebben voedsel krijgen en wordt voorkomen dat eten wordt vernietigd. Misschien schaamt u zich om aan te kloppen bij de Voedselbank; we weten uit ervaring dat iedereen in een situatie kan komen dat we het zelf even niet redden.
Daarom: maak gebruik van de voedselsteun die we u kunnen bieden!

De werkwijze is dat u een aanvraag voor voedsel kunt doen via een maatschappelijke hulporganisatie (of via de sociale dienst). Zij vullen met u een aanvraagformulier in op basis van uw financiële gegevens en sturen die aanvraag naar de Voedselbank. Bij de Voedselbank worden elke week alle aanvragen in behandeling genomen en gekeken of u aan de financiële norm voldoet die landelijk is afgesproken.

De financiële norm vanaf  januari 2024 is:

Voor een huishouden van 1 persoon: als u minder dan 315 euro per maand overhoudt voor voedsel en kleding, dan  komt u in aanmerking (het gaat dus niet alleen om uw inkomen, maar om wat u overhoudt om te besteden aan voedsel!)
Voor elke persoon extra in het huishouden (partner, kinderen onder de 18, kinderen boven de 18 die studiefinanciering krijgen): wordt er een bedrag bijgeteld van € 128 :

• Voor één persoon:      € 315
• Voor twee personen:  € 443
• Voor drie personen:   € 571
• Voor vier personen:   € 699
En vervolgens voor elke persoon meer € 128 extra.


Het allermooiste moment nadat iemand voedsel krijgt van de Voedselbank, is het moment dat u die ondersteuning niet meer nodig hebt. Daarom heeft de Voedselbank in Nederland de regel ingesteld dat bij het krijgen van voedsel, ook een maatschappelijke hulporganisatie betrokken is om u te adviseren en mee te helpen om zo snel mogelijk weer uit deze afhankelijke positie te komen. Maar als het nodig is helpen we voor een periode van maximaal 5 jaar.

Als u dus voedselhulp wilt, meldt u zich dan bij een hulpverlenende organisatie; klik hier voor een overzicht van een aantal hulpverlenende organisaties in Zoetermeer.

Als u een afspraak hebt gemaakt neem dan de volgende papieren en informatie mee:

 1. Paspoort of identiteitsbewijs van uzelf
 2. Paspoort of identiteitsbewijs van uw partner
 3. Paspoort of identiteitsbewijs waarop de kinderen van uw gezin vermeld staan
 4. Uw bankafschriften van u en uw partner van de afgelopen drie maanden
 5. Een overzicht en/of papieren van uw inkomsten:
  1. Netto loon of uitkering van u zelf
  2. Netto loon of uitkering van uw partner (indien van toepassing)
  3. (Voorlopige) teruggaaf Belastingdienst
  4. Alimentatie
  5. Huurtoeslag
  6. Zorgtoeslag
  7. Kindgebonden budget
  8. Kostgeld kinderen en personen > 18 jaar met een eigen inkomen
 6. Een overzicht en/of papieren van uw lasten
  1. Huur / hypotheek
  2. Energie + water
  3. Premie zorgverzekering
  4. Overige verzekeringen
  5. Telefoon / internet / televisie
  6. Gemeentelijke belastingen
  7. Waterschapsbelasting
  8. Aflossing schulden

Met de gegevens uit deze papieren vult uw hulpverlener het Aanvraagformulier voor een wekelijks voedselpakket bij de Voedselbank Haaglanden in.

 

Misschien is er meer tijd nodig voor uw hulpverlener om de financiële gegevens goed inzichtelijk te krijgen. Dan is er een mogelijkheid om voor een periode van 2 maanden voedselsteun te krijgen door een kort formulier in te vullen met alleen uw NAW gegevens en gezinssamenstelling.

 

Hoe lang duurt de verwerking van de aanvraag?
Alle aanvragen die deze week binnen komen bij de registratie afdeling van de Voedselbank Haaglanden, worden de maandag en dinsdag daarop verwerkt. In de meeste gevallen zal er die week op donderdag een pakket beschikbaar zijn.
Voorbeeld: uw hulpverlener vult het formulier voor u in op woensdag en verstuurt die naar de VB Haaglanden, dan wordt die op de maandag/dinsdag daarna behandeld en is er donderdags een pakket. U krijgt vooraf altijd een bevestiging van uw hulpverlener. Als we uw e-mail adres hebben ontvangt uzelf ook een kopie van dat bericht.

 

Voedselbonnen voor Crisissituaties - Urgente Noden
Voor crisis/nood-situaties zijn speciale Supermarktbonnen beschikbaar gesteld door de gemeente Zoetermeer die door SunZ erkende instanties aangevraagd kunnen worden via Sunz (Stichting Urgente Noden Zoetermeer).
Aanvragen van Supermarktbonnen kan alleen:

 • door een door SunZ erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
 • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is
 • met het aanvraagformulier die uw hulpverlener via deze link kunt downloaden.

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ:
https://sunzoetermeer.nl/aanvraagformulier?type=3

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur:
[T] 079-7502244
[M] 06-22350303

 Contact Zoetermeer

Algemeen:   J. de Jager

jstdejager@gmail.com
06 1626 1446


Aanbieden voedsel
:  J. Pronk
vbz.contacten@gmail.com
06 5120 9545

Registratie Klanten VB Haagl.

070 - 5680 479,  en kies 2
registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Contact Den Haag

De Lierseweg 2b  2291 PD  Wateringen

www.voedselbankhaaglanden.nl
info@voedselbankhaaglanden.nl


Telefoon: 

Dagcoördinatoren:     070- 5680 479 en kies 1
Registratie klanten:   
070- 5680 479 en kies 2
Vrijwilligerszaken:     
070- 5680 479 en kies 3
Financiën:                    
070- 5680 479 en kies 4
Voedselverwerving:    070- 5680 479 en kies 5
Algemene vragen:     
070- 5680 479 en kies 6